Garantie

Op al onze producten zit minimaal 1 jaar garantie tegen fabrieksfouten. Foscam biedt 2 jaar garantie op haar producten. Verder hanteren wij de minimum wettelijke eisen die gesteld worden in Nederland.

 

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

  • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
  • Vocht- of waterschade


Wij bieden uitstekende producten met een goede garantie. Toch kan er altijd een reden zijn dat uw product tegenvalt. Wanneer u vragen omtrent garantie heeft, stel deze dan bij voorkeur via ons contactformulier. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met onze helpdesk. Ons telefoonnummer is 050-7620810.


All our products come with a minimum of 1 year warranty against manufactoring defects. Foscam offers 2 year warranty on her products. Furthermore, we use the minimum legal requirements that are set in the Netherlands.

 

Excluded from warranty

The following claims are excluded from warranty:

  • Damage due to improper use
  • Moisture and water damage


We offer excellent products with good warranty. Yet, there can always be a reason your product is disappointing. If you have questions about the warranty, preferably ask them using our contactform. During office hours you can also contact our supportdesk on telephonenumber: 050-7620810.