celogo

Alle door onze winkel geleverde apparatuur voldoet aan de eisen van de R & TTE-richtlijn 1999/5/EG met inachtneming van de volgende normen:

  • ETSI EN 301 489 Algemene EMC-vereisten voor radioapparatuur
  • ETSI EN 300 328 Technische vereisten voor radioapparatuur

Veiligheid:
Voldoet aan de EN 60950, Veiligheid van Informatie Technologie apparatuur.