celogo

Alle door onze winkel geleverde apparatuur voldoet aan de eisen van de R & TTE-richtlijn 1999/5/EG met inachtneming van de volgende normen:

  • ETSI EN 301 489 Algemene EMC-vereisten voor radioapparatuur
  • ETSI EN 300 328 Technische vereisten voor radioapparatuur

 

Veiligheid:
Voldoet aan de EN 60950, Veiligheid van Informatie Technologie apparatuur.

 


 

All equipment supplied by our shop complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC in compliance with the following standards:

  • ETSI EN 301 489 General EMC Requirements for Radio Equipment
  • ETSI EN 300 328 Technical Requirements for Radio Equipment

 

Safety:

Complies with EN 60950, Safety of Information Technology Equipment.